BASES DE PARTICIPACIÓ GRAN RUA CARNAVAL

1Inscripcions

    a. La inscripció serà gratuïta i es farà al nostre web carnavaldepalamos.cat del 7 al 20 de febrer.

    b. Es podran inscriure disfresses individuals fins a un màxim de 5 persones.

    c. Serà obligat disposar d’assegurança de tots els vehicles que hi participin.

    d. La numeració que marca l’ordre el dia de la rua es genera automàticament en el moment de la inscripció.

    e. Tots els canvis que puguin sorgir en l’ordre de sortida hauran de ser comunicats a l’organització amb 7 dies d’antelació.

2. Serà d’obligat compliment que la coreografia de totes les colles sigui sempre endavant i sense parades.

3. No es podrà desfilar exhibint gots o ampolles.

4. El punt de recollida dels números serà a la rotonda del polígon industrial Sant Joan de Palamós entre les 13h i les 14:30h. Tot vehicle que no estigui a les 15h al seu lloc no podrà participar a la rua.

6. No podrà formar part de la rua cap animal.

7. Qualsevol vehicle superior a 7m de longitud serà catalogat com a carrossa o plataforma, així com, en el cas de portar remolc les mides s’hauran de fer constar al full d’inscripció.

8. Les carrosses o plataformes hauran de disposar de:

    a. 2 falques

     b. Pinces de bateria

     c. 2 extintors (un de Co2 i l’altre de pols)

9. Els vehicles que disposin de màquina de beguda, tiradors i/o neveres hauran de tenir cura dels gots i ampolles, no llençant-les fora de les escombraries.