BASES DE PARTICIPACIÓ GRAN RUA CARNAVAL

1Inscripcions

    a. La inscripció serà gratuïta i es farà al nostre web carnavaldepalamos.cat del 9 al 31 de gener de 2023.

    b. Es podran inscriure disfresses individuals fins a un màxim de 5 persones.

    c. Serà obligat disposar d’assegurança de tots els vehicles que hi participin.

    d. La numeració que marca l’ordre el dia de la rua es genera automàticament en el moment de la inscripció.

    e. Tots els canvis que puguin sorgir en l’ordre de sortida hauran de ser comunicats a l’organització amb 7 dies d’antelació.

2. Serà d’obligat compliment que la coreografia de totes les colles sigui sempre endavant i sense paradesn

2.1 La coreografia o espectacle que es faci es començarà a executar a partir del gimnàs Arboç, en cas contrari al colla quedarà fora de la rua i quedarà desqualificada..

3. No es podrà desfilar exhibint gots o ampolles.

4. El punt de recollida dels numeros sera a la rotonda del poligon industrial Sant Joan de Palamos entre les 13 h i les 14:30 h.
    a. De no disposar de numero, no es podrà participar en el concurs.
    b. Els inscrits tindran cura d’exhibir clarament el numero per tal de ser valorats.

5. El jurat estara distribu’it al llarg del recorregut.
     a. El veredicte del jurat es fara public en el transcurs de la Festa del Carnaval a l’Estenedor de xarxes.

6. No podrà formar part de la rua cap animal.

7. Qualsevol vehicle superior a 7 m. de longitud serà catalogat com a carrossa o plataforma, així com, en el cas de portar remolc les mides s’hauran de fer constar al full d’inscripció.

8. Les carrosses o plataformes hauran de disposar de:

    a. 2 falques

    b. Pinces de bateria

    c. 2 extintors (un de Co2 i l’altre de pols)

9. Els vehicles que disposin de màquina de beguda, tiradors i/o neveres hauran de tenir cura dels gots i ampolles, no llençant-les fora de les escombraries.