BASES DE PARTICIPACIÓ GRAN RUA CARNAVAL

1Inscripcions

    a. La inscripció serà gratuïta i es farà al nostre web carnavaldepalamos.cat

    b. Es podran inscriure disfresses individuals fins a un màxim de 5 persones.

    c. Serà obligat disposar d’assegurança de tots els vehicles que hi participin.

    d. La numeració que marca l’ordre el dia de la rua es genera automàticament en el moment de la inscripció.

    e. Tots els canvis que puguin sorgir en l’ordre de sortida hauran de ser comunicats a l’organització amb 7 dies d’antelació.

2. Serà d’obligat compliment que la coreografia de totes les colles sigui sempre endavant i sense parades. En cas contrari seran desqualificades per part del jurat

3. No es podrà desfilar exhibint gots o ampolles que podran derivar en la desqualificació si així ho considera el jurat.

4. El punt de recollida dels números serà a la rotonda del polígon industrial Sant Joan de Palamós entre les 13h i les 14:30h.

               a. De no disposar de número, no es podrà participar en el concurs.

               b. Els inscrits tindran cura d’exhibir clarament el número per tal de ser valorats.

               c. Tot vehicle que no estigui a les 15:00 hores al seu lloc, no participarà del concurs.

5. El jurat estarà distribuït al llarg del recorregut. El veredicte del jurat es farà públic en el transcurs del de la festa de carnaval el dissabte a la nit a l’estendor de xarxes.

6. No podrà formar part de la rua cap animal.

7. Qualsevol vehicle superior a 7m de longitud serà catalogat com a carrossa o plataforma.

8. Les carrosses o plataformes hauran de disposar de:

    a. 2 falques

     b. Pinces de bateria

     c. 2 extintors (un de Co2 i l’altre de pols)

9. Els vehicles que disposin de màquina de beguda, tiradors i/o neveres hauran de tenir cura dels gots i ampolles, no llençant-les fora de les escombraries.