BASES DE PARTICIPACIÓ GRAN RUA CARNAVAL

1Inscripcions

    a. La inscripció serà gratuïta i es farà al nostre web carnavaldepalamos.cat del 2 al 28 de gener de 2024.

    b. Es podran inscriure disfresses individuals fins a un màxim de 5 persones.

    c. Serà obligat disposar d’assegurança de tots els vehicles que hi participin.

    d. La numeració que marca l’ordre el dia de la rua es genera automàticament en el moment de la inscripció.

    e. Tots els canvis que puguin sorgir en l’ordre de sortida hauran de ser comunicats a l’organització amb 7 dies d’antelació.

2. Serà d’obligat compliment que la coreografia de totes les colles sigui sempre endavant fluida i sense parades. 

2.1 La coreografia o espectacle que es faci es començarà a executar a partir del gimnàs Arboç, en cas contrari al colla quedarà fora de la rua i quedarà desqualificada.

2.2 Totes les categories hauran de desfilar fent coreografia davant o darrera del vehicle (cotxe, plataforma o carrossa). El jurat podrà desqualificar qui no compleixi amb aquestes normes.

3. No es podrà desfilar exhibint gots o ampolles, derivant en la desqualificació de la colla.

4. El punt de recollida dels numeros serà al semàfor de Sant Joan de Palamós entre les  13 h i les 14:30 h.
    a. De no disposar de número, no es podrà participar en el concurs.
    b. Els inscrits tindran cura d’exhibir clarament el número per tal de ser valorats.

    c. No es podrà entrar dins la rua a partir de les 14:45h

5. El jurat estarà distribuït al llarg del recorregut.
     a. El veredicte del jurat es farà públic en el transcurs de la Festa del Carnaval a la planassa.

6. No podrà formar part de la rua cap animal.

7. Qualsevol vehicle superior a 7 m. de longitud serà catalogat com a carrossa o plataforma, així com, en el cas de portar remolc les mides s’hauran de fer constar al full d’inscripció.

8. Les carrosses o plataformes hauran de disposar de:

    a. 2 falques

    b. Pinces de bateria

    c. 2 extintors (un de Co2 i l’altre de pols)

9. Els vehicles que disposin de màquina de beguda, tiradors i/o neveres hauran de tenir cura dels gots i ampolles, no llençant-les fora de les escombraries.

10. El jurat es reserva el dret de declarar desert qualsevol premi