Bases del concurs de batucades del Carnaval de Palamós 2020

 1. Organització.

L’ Associació de Carnaval de Palamós organitza el primer concurs de batucada de Palamós. Aquest concurs tindrà lloc com activitat dins del marc del carnaval de Palamós, el dia 21 de febrer de 2020.

En el cas d’haver-hi un gran nombre d’inscripcions es durà a terme una preselecció per part del jurat. La inscripció serà gratuïta i s’haurà de fer a través del formulari que podreu trobar a www.carnavaldepalamos.cat

 1. Participants.

Els grups hauran de tenir en la seva formació un mínim de 5 membres i un màxim de 20.

Els participants no podran actuar amb més d’un grup concursant.

Podran participar tots aquells grups de percussionistes que tinguin en el seu espectacle la modalitat de cercavila. La seva proposta ha de ser íntegrament interpretada per instruments de percussió, entenent-se per instruments de percussió qualsevol elements (quotidià o no) que emeti un so en percudir-lo.

 1. Concurs.

El concurs està dividit en dos fases a continuació detallades:

Primera fase.

Eliminatòria. 

Aquesta primera fase servirà per classificar els grups que passen a la següent fase. Estarà dividida en dos parts:

 1. Cercavila.
 • Cada grup individualment realitzarà una actuació estàtica de 3 minuts abans de realitzar la cercavila.
 • Cercavila pels carrers cèntrics del poble amb final a l’estenedor de xarxes.
 • El jurat estarà repartit al llarg del recorregut sense cap símbol identificatiu.
 • La cercavila es puntuable per la fase final.
 1. Entrada a l’estendor de xarxes. 
 • Al arribar a l’estenedor de xarxes cada colla seguirà les indicacions del seu guia, situant-se a l’interior de la mateix. Cada grup disposarà de 2 minuts per interpretar el repertori que cregui convenient.
 • El jurat estarà degudament identificat.

Segona fase.

Final.

 • El jurat anunciarà els 5 grups que passen a la fase final.
 • En aquesta fase cada grup seleccionat disposarà de 8 minuts per interpretar el repertori que cregui més convenint en aquest moment.
 • Es valorarà que les peces interpretades a la final siguin diferents a les interpretades a la fase anterior.
 1. Horari

16:15h Rebuda i acreditació de les colles.

17:00h Inici de la cercavila

18:45h Inici dels estàtics

19:45h Fi de les actuacions

19:50h Selecció dels finalistes

20:00h Inici de les finals

20:45h Proclamació del guanyador.

Aquests horaris podran variar en funció del nombre d’inscripcions.

 1. Jurat
 • El jurat estarà format per membres del món de les arts escèniques i musicals.
 • Els criteris de valoració seran els següents:

A la primera fase es valorarà la formació del grup en avançar, així com també la qualitat i la correcta interpretació de les peces.

A la segona fase es tindrà en compte la ‘performance’, professionalitat, vestimenta, l’estètica del grup i la qualitat i correcta interpretació de les peces.

 1. Premis

S’atorgarà un únic premi al primer classificat i recordatori a totes les colles participants.

 • 1r premi: 1000 €
 • 2n premi: 500 €
 1. Observacions

La sola inscripció en aquest concurs suposa la total acceptació d’aquestes bases.