Bases – inscripció al concurs de dj’s carnaval 2018

Participants

 • Podran participar al concurs tots els discjòqueis que també siguin productors i resideixin a l’estat espanyol, sense importar l’estil de música.
 • Tots els participants hauran de ser majors de 13 anys i com a màxim 17 anys. Com a menors hauran d’omplir l’autorització paterna per tal de participar al concurs. El document es pot descarregar aquí.
 • En cas que els participants tinguin algun tipus de contracte amb alguna sala d’oci, aquest contracte no haurà d’entrar en conflicte amb cap de les bases del concurs.
 • Els DJ s’han de presentar en solitari o per parelles.

 

Inscripció

 • Els concursants s’hauran d’inscriure a l’adreça web carnavaldepalamos.cat emplenant el formulari d’inscripció allà detallat.
 • Els participants hauran de presentar una sessió en viu.
 • La sessió presentada a concurs haurà de tenir una durada de 20 minuts, s’hi poden incloure si cal temes propis.
 • Els bootleg i remix no es consideren temes propis.
 • S’ha de incloure amb la sessió una llista de cançons (tracklist) curosament detallada.
 • La sessió presentada s’haurà d’adjuntar al formulari d’inscripció en format digital mp3, amb un bitrate comprès entre 192kbps i 320kbps.
 • Els participants han de tenir repertori suficient per a poder realitzar una sessió en directe durant 45 minuts – 1 hora.
 • Les despeses de l’equip de so i de la sonorització de la sessió durant la final del concurs aniran a càrrec de l’organització.

Fases del concurs

 • El període d’inscripció del concurs estarà comprès entre els dies 15 de novembre i 31 de desembre de 2017, ambdós inclosos.
 • Les sessions que presentin els discjòqueis estaran disponibles al web del concurs a partir de l’1 de gener, l’opció de votació només estarà disponible en els terminis indicats a continuació:
 • El període de votacions constarà de dues fases:
 • La primera fase estarà compresa entre el 1 i el 15 de gener, ambdós inclosos. El requisit per passar a la segona fase és aconseguir un mínim de 50 vots. Els discjòqueis que no compleixin el requisit quedaran desqualificats automàticament. El nombre de vots aconseguits en aquesta primera fase es mantindrà per a la segona.
 • La segona fase estarà compresa entre el 15 i el 30 de gener.
 • El nombre de vots que porta cada discjòquei apareixerà al web, però no pas el seu nom, només el recompte total. D’aquesta manera convidem a la gent a escoltar tots els discjòqueis i no només els que porten més vots.
 • Arribaran a la final 6 discjòqueis. El procés de votació dels discjòqueis serà el següent: el discjòquei més votat a través de la web accedirà directament a la final. Els altres 5 seran escollits per l’Associació i per una representació del jurat de la final.
 • La fase final del concurs constarà d’una única actuació el dia 8 de febrer a la nau dels 50 metres en la festa jove.
 • El jurat escollirà el guanyador del concurs que actuarà el dissabte 10 de febrer de 23:00 a 23:30.

Condicions de la final

 • A la final es podran utilitzar controladors però en cap cas es podrà utilitzar la funció Sync per fer mescles bàsiques.
 • El participant serà jutjat de les següents habilitats:
 • És un requisit mesclar amb confiança.
 • Capacitat tècnica. S’han de mantenir els nivells de volum correctes, fer mescles mentre es fan loops de diferents samples i s’utilitzen diferents vocals. Això es valorarà positivament.
 • Selecció musical. No és un requisit essencial. No obstant, repetir cançons penalitzarà. És convenient preparar altres cançons en cas que algun dels altres DJ posin alguna de les pistes previstes. Planifiqueu un set per a que duri el temps estipulat (20 minuts).
 • Presència a l’escenari.
 • Resposta del públic.
 • Els participants del concurs es posen a disposició de l’organització del mateix per a futures actuacions en pròximes gales del mateix.

Acceptació de les bases

 • Els guanyadors del concurs es comprometen a tocar en directe si l’associació així els ho demana.
 • El fet de participar en aquest concurs implica l’acceptació íntegra de les seves bases, així com les interpretacions i/o ajustaments que l’organització hi pugui fer. L’incompliment total o parcial de les bases del concurs podrà ser motiu de desqualificació dels participants.
 • Queda exclosa la participació de membres en actiu de l’Associació de Carnaval de Palamós.
 • L’organització del concurs es reserva el dret a modificar totalment o parcialment les presents bases, comunicant-ho als interessats tan aviat com sigui possible.
 • L’organització es reserva el dret de declarar desert el concurs.
 • Els participants autoritzen la difusió pública dels treballs presentats a concurs, incloent però no limitant formats (tant streaming com descarregables) d’àudio i/o vídeo digital per Internet.
 • L’organització es reserva el dret a descartar participants per raons de volum de participació, qualitat artística de les propostes o intentar comprar vots, ja sigui amb diners o regals materials.
 • El jurat de la final del concurs estarà format per professionals del món de la música i l’espectacle i un membre de l’Associació de Carnaval d Palamós. La seva composició es farà pública durant el transcurs del concurs.
 • L’associació de Carnaval es reserva el dret a contractar al guanyador del concurs per a les 3 següents edicions del concurs a comptar a partir de la següent edició. L’associació de Carnaval haurà de comunicar la data de l’actuació amb un mínim de 30 dies d’antelació. La remuneració per a les actuacions serà la següent:

 

 • Concurs 2019: 80€ (si s’escau)
 • Concurs 2020: 130€ (si s’escau)
 • Concurs 2021: 170€ (si s’escau)
 • La decisió de contractar al discjòquei serà de l’associació de Carnaval. Aquesta clàusula no suposa en cap cas una obligació per part de l’associació de Carnaval.

PER PARTICPAR CAL OMPLIR EL SEGÜENT FORMULARI.